INVILUX-NEXT-OTDELKA-MDF
! , ,    .  "NEXT",
  "INVOLUX", .


18 , :

(V) (Y1) (1)


(Z2) (X1) (X2)
(Z4)